info@laga.nl +31(0)15 212 52 66
Twitter: RT @tudelft: Een regenboog bij iedere faculteit, het stadhuis en verschillende studentenverenigingen. De parade vanaf de campus naar @Outsiā€¦ - 11-10-2018

Nieuws moderniseringsplannen Laga

De moderniseringsplannen van Laga zijn vol in ontwikkeling. Op deze pagina vindt u alle relevante informatie betreffende de plannen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze plannen dan kunt u altijd contact opnemen met de commissaris gebouw van Laga: Bram Dorsman, tel 06-50987981, e-mail verbouwing@laga.nl

Rapport Arcadis
Naar aanleiding van de discussie die dit voorjaar heeft plaatsgevonden in de gemeenteraad in verband met de moderniseringsplannen van Laga en naar aanleiding van gesprekken die Laga daarvoor heeft gehad met diverse omwonenden, heeft Laga het besluit genomen om een extern onafhankelijk ingenieursbureau, Arcadis, te vragen een rapport op te stellen over de mogelijke alternatieven voor deze plannen. De opdracht was om zowel te kijken naar alternatieven op andere locaties, als naar alternatieven op de huidige locatie en die alternatieven vervolgens op een aantal criteria te vergelijken met de voorliggende plannen van Laga.

Het rapport met de begeleidende brief van de gemeente en Laga is hier te vinden.

Anterieuere overeenkomst
Zoals bekend heeft het College van B&W eind 2014 de laatste (concept) plannen beoordeeld. De gemeente is bereid om een vergunningprocedure voor de nieuwbouw te doorlopen. Hierover zijn afspraken gemaakt in een Anterieure Overeenkomst. In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd over de plankostenregeling, de wettelijk verplichte procedures én over communicatie met omwonenden gedurende het totale traject. Inmiddels is deze overeenkomst tussen de Gemeente Delft en Stichting Roeifaciliteiten Laga ondertekend.

Doel
De overeenkomst heeft als doel om op een transparante en duidelijke manier afspraken tussen de twee partijen vast te leggen. Hierbij staat centraal dat het risico van het ontwikkelen en realiseren van de moderniseringsplannen onder de verantwoordelijkheid van Laga vallen. Naast deze verantwoordelijkheid zal Laga zich inspannen om de plannen verder te ontwikkelen tot een plan dat als grondslag dient voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. De gemeente zal voorafgaand aan deze aanvraag een ruimtelijke onderbouwing opstellen en zal zich inspannen om de voor het project benodigde planologische procedures te doorlopen. Als onderdeel van deze procedure kunnen zienswijzen worden ingediend waarna het college en de gemeenteraad een beslissing zullen nemen over het verlenen van de vergunning.

Middelen
Om tot een correcte aanvraag te komen zal Laga een aantal onderzoeken uitvoeren die van (bouw) technische aard zijn. De onderzoeken zullen vooraf besproken worden met de gemeente om op deze manier de juiste componenten en kaders van de onderzoeken vast te stellen. Naast de onderzoeken zal er een communicatieplan worden opgesteld dat als direct doel heeft omwonenden en indirect betrokkenen te informeren en te betrekken op de ontwikkelingen. Dit zal uiterlijk twee maanden voor het indienen van de omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing worden opgesteld.

Nadere informatie over de Anterieure Overeenkomst
Belangstellenden zijn welkom om voor nadere informatie over de gemaakte overeenkomst contact op te nemen met de commissaris gebouw van Laga: Bram Dorsman, tel 06-50987981, e-mail verbouwing@laga.nl

Weerbericht

Windkracht: 1 bft
Windstoten: 4.32 km/u
Windrichting: ZW
Zonsopgang:08:11
Zonsondergang:18:36
Temperatuur: 3.4 °C

Bron: buienradar.nl
Update: 20-10-2018 04:00

Agenda

OKT
20
Tromp Boat Races
t/m 22 okt
OKT
27
Asopos Najaars wedstrijden
t/m 29 okt
NOV
4
Novembervieren
t/m 5 nov
NOV
10
Argo Najaars Slot
t/m 12 nov
NOV
17
Baselhead
t/m 18 nov
NOV
19
Career Week
t/m 24 nov
NOV
20
Career Event
t/m 21 nov
» Meer activiteiten
» Agenda exporteren
Social Media
Contact
D.S.R.V. "Laga"
Nieuwelaan 53
2611 RR Delft

T: +31(0)15 212 52 66
E: info@laga.nl
Copyright © 2018 laga.nl | Delftsche Studenten Roeivereeniging Laga
LAGA