Sparregelement 142

Sparregelement 142
 
In dit document staan de sparreglement beschreven van het 142e jaar.
 
Eerstejaars Spardagen
Doel 1: Het stimuleren van roeiers om hard/veel te trainen.
Doel 2: Bepalen welke ploeg de Stuurboord- en welke ploeg de Bakboordbokaal starten.
Doel 3: Betrokkenheid ploegen vergroten.
 
Reglement Sparsessie 1: Hardloop parcours
 1. De RC organiseert de spardag en doet de tijdmetingen in samenwerking met de C.
 2. Afstand van 4,3 km. Van verblijf De Korhoen naar het zwembad bij de Scharberg.
  Tijdens het hardlopen komen de roeiers stops tegen waar ze oefeningen moeten uitvoeren, zoals een kruiwagenloop van A naar B en 1 minuut lang planken.
 3. De ploeg bestaat voor deze spardag uit minimaal 4 roeiers.
 4. Indien een roeier tijdens het sparmoment geblesseerd raakt kan hij bij een stop uitstappen. De verantwoordelijke van de desbetreffende stop beoordeelt dan of de wedstrijd uitgelopen kan worden.
 5. De tijd van een ploeg wordt pas stop gezet als er minimaal 4 roeiers over finishlijn gekomen.
 6. De ploeg die de snelste tijd heeft gelopen van zijn sekse wint de spardag.
 7. De tijden worden afgerond op 1 decimaal.
 8. U dient ten alle tijden de veiligheid te behouden, ook bij het inhalen van andere ploegen.
 9. Indien de organisatie constateert dat een ploeg niet genoeg inzet toont krijgt de ploeg 10 seconden tijdstraf.  Als de roeiers de oefening helemaal niet uitvoeren krijgen ze 1 minuut tijdstraf. 
 10. Bij onenigheid of twijfel over dag tijden of de uitslag kan er mondeling protest ingediend worden door de coach van de betreffende ploeg of de ploegverantwoordelijke bij de organisatie. Deze zullen uitspraak doen inzake het protest. Tegen deze uitspraak is geen beroep mogelijk.
 
Reglement Sparsessie 2 en 4: roeien
 1. De RC organiseert de spardagen en doet de tijdmetingen.
 2. Afstand: 2x +/- 350 meter,  Dukdalf bij Hambrug t/m Laga Vlag (finish en start bord) Twee ploegen boord aan boord
 3. De tijden worden afgerond op 1 decimaal.
 4. De ploeg die de snelste tijd heeft gevaren van zijn sekse wint de spardag.
 5. Sparsessie 2 :Alleen de best gevaren tijd telt mee voor de sparladder. (als je snoekt heb je dus nog een 2e kans)
  Sparsessie 4: De gemiddeld gevaren tijd van een ploeg telt mee voor de sparladder.
 6. Per ploeg mag er maximaal één invaller meedoen. De invaller moet te allen tijden eerstejaars competitieroeier zijn en goedgekeurd worden door de RC.
 7. De toewijzing van de boten geschiedt door de organisatie. De boten die per heat gebruikt worden, zullen zoveel mogelijk van eenzelfde kwaliteitsklasse zijn.
 8. Het materiaal van de boot dient voor aanvang van de wedstrijd door de roeiers zelfstandig gecontroleerd te zijn. Er kan geen beroep worden gedaan op materiaalpech indien:
  8.1 Het aantoonbaar is dat de materiaalpech veroorzaakt is door de roeier. (bankje van slidings)
  8.2 De materiaalpech voorkomen had kunnen worden door controle van het materiaal door de roeiers voorafgaand aan de wedstrijd.
  8.3. Indien er na 30m van de start sprake is van materiaalpech.
 9. U dient ten alle tijde uw eigen baan te behouden, indien u een andere ploeg hindert doordat u buiten uw baan vaart geschiedt een straftijd van 10 seconden bovenop de geroeide tijd.
 10. Bij onenigheid of twijfel over de dagtijden of de uitslag kan er mondeling protest ingediend worden door de coach van de betreffende ploeg of de ploegverantwoordelijke bij de organisatie. Deze zullen uitspraak doen inzake het protest. Tegen deze uitspraak is geen beroep mogelijk.
 11. Of een race opnieuw gevaren wordt., wordt bepaald door de organisatie. Een race wordt alleen opnieuw gestart als:
  1. Een boot voor het gegeven startsignaal vertrekt.
  2. Een boot tussen de start en de eerste 30 meter van de race materiaal pech heeft en dit meldt doordat de stuur een hand omhoog steekt.
  3. De organisatie naar eigen inzicht foutief heeft geklokt.
  4. Als de organisatie naar eigen inzicht besluit dat opnieuw starten noodzakelijk is. 
Sparsessie 3: Ergometer
 1. De RC organiseert de spardag en doet de tijdmetingen.
 2. 4 ergometers worden aan elkaar gekoppeld
 3. Afstand: 4km in totaal. Het gemiddelde van de ploeg telt.  (+/- 1km pp)
 4. Per ploeg mag er maximaal één invaller meedoen. De invaller moet te allen tijden eerstejaars competitieroeier zijn en goedgekeurd worden door de RC.
 
Puntentelling
 • A= aantal ploegen in het eerste jaar, 1e = A, 2e= A-1, 3e =A-2, 4e= A-3 etc.
 • Niet opkomen dagen is 0 punten.
 • Bij een gelijke puntenstand, is de hoogst genoteerde ploeg, de ploeg die de laatste spardag het best heeft gepresteerd.
 • Als de uitslag na de 4de spardag (gelijk aantal punten en exact dezelfde tijd) nog steeds gelijk is zal er boord-aan-boord geracet worden.
 • De vier spardagen tellen als volgt mee voor de sparladder.
  Spardag 1                          10%
  Spardag 2                          20%
  Spardag 3                          30%
  Spardag 4                          40%
 • De TopC4+’en zijn niet aanwezig op de eerste spardag daarom tellen de spardagen voor hen anders mee:
  Spardag 2                          20%
  Spardag 3                          30%
  Spardag 4                          50%
 • De TopC4+’en starten sowieso het NOOC Klassement.
 
Overige regels
 • Vanaf de ploegeninschrijfavond tot spardag 4 mag één roeier per ploeg definitief gewisseld worden

Ouderejaars
Doel 1: Het stimuleren van roeiers om hard/veel te trainen bij ouderejaars.
Doel 2: Ploegen selecteren die de vliet-, ask&embla en sprintbokaal starten.
 
Er kunnen maximaal 8 heren en 8 dames ploegen de vlietbokaal starten. De andere ploegen starten in de sprintbokaal.
In de ask&embla bokaal kan 1 dames ploeg en 1 heren ploeg meedoen.  Indien er meer inschrijvingen zijn wordt er gespard voor de plek in deze bokaal .
 
De ploegen in de Vlietbokaal en Ask&Embla moeten mee kunnen varen met de top van het veld. Hieronder zijn daarom richtlijnen gegeven voor 2km tijden.
 
Tijd richtlijnen:
Vlietbokaal dames 2km boot: 08:40 min
Vlietbokaal heren 2km boot: 07:50 min
Ask & Embla dames 2km boot: 08.20 min
Ask & Embla heren 2km boot: 07:30 min
(Clubquadrupple Dames: 2km boot: 08:00 min
 
Reglement Sparsessie 1: roeien
 1. De RC organiseert de spardagen en doet de tijdmetingen.
 2. Afstand sparsessie 1: 1000m.
 3. De tijden worden afgerond op 1 decimaal.
 4. De ploeg die de snelste tijd heeft gevaren van zijn sekse wint de spardag.
 5. Het is niet geoorloofd roeiers van een ploeg te vervangen door anderen, tenzij dit voor aanvang van de spardag is goedgekeurd door de organisatie. Per ploeg mag er maximaal één invaller meedoen, een ploeg bestaat uit maximaal zes roeiers.
 6. De toewijzing van de boten geschiedt door de organisatie. De boten die per heat gebruikt worden, zullen zoveel mogelijk van eenzelfde kwaliteitsklasse zijn.
 7. Het materiaal van de boot dient voor aanvang van de wedstrijd door de roeiers zelfstandig gecontroleerd te zijn. Er kan geen beroep worden gedaan op materiaalpech indien:
  7.1 Het aantoonbaar is dat de materiaalpech veroorzaakt is door de roeier. (bankje van slidings)
  7.2 De materiaalpech voorkomen had kunnen worden door controle van het materiaal door de roeiers voorafgaand aan de wedstrijd.
  7.3. Indien er na 30m van de start sprake is van materiaalpech.
 8. U dient ten alle tijde uw eigen baan te behouden, indien u een andere ploeg hindert doordat u buiten uw baan vaart geschiedt een straftijd van 10 seconden bovenop de geroeide tijd.
 9. Bij onenigheid of twijfel over dag tijden of de uitslag kan er mondeling protest ingediend worden door de coach van de betreffende ploeg of de ploegverantwoordelijke bij de organisatie. Deze zullen uitspraak doen inzake het protest. Tegen deze uitspraak is geen beroep mogelijk.
 10. Of een race opnieuw gevaren wordt., wordt bepaald door de organisatie. Een race wordt alleen opnieuw gestart als:
  1. Een boot voor het gegeven startsignaal vertrekt.
  2. Een boot tussen de start en de eerste 30 meter van de race materiaal pech heeft en dit meldt doordat de stuur een hand omhoog steekt.
  3. De organisatie naar eigen inzicht foutief heeft geklokt.
  4. Als de organisatie naar eigen inzicht besluit dat opnieuw starten noodzakelijk is.

Regelement Sparsessie 2: Ergometer
 1. De RC organiseert de spardagen en doet de tijdmetingen.
 2. 4 ergometers worden aan elkaar gekoppeld
 3. Afstand: 8km in totaal. Het gemiddelde van de ploeg telt.  (+/- 2km pp)
 
Regelement Sparsessie 3: Vlietbokaal ploegen
 1. Gyas organiseert de spardag en doet de tijdmetingen
 2. Afstand: 2,5 km voor alle 4+ ploegen
 3. Punten voor de spardag worden toegekend aan de hand van tijdsnelsten op de 2.5 km van de Gyas-Hunze race
 4. Uitwijkoptie:
  • Combineren met voorroeien van de wedstrijdsectie
  • Combineren met DDS Trail of Proteus
  • Er wordt geklokt over 2kilometer op de Delftse Schie tijdens spardag 3 van de Ask & Embla en NOOC ploegen
 5. De wedstrijdleiding van de spardag beslist wanneer het regelement niet voldoet.
 
Regelement Sparsessie 3: Ask & Embla ploegen
 1. De RC organiseert de spardag en doet de tijdmetingen
 2. Afstand: 2000m over de Delftse Schie
 3. De tijden worden afgerond op 1 decimaal.
 4. De ploeg die de snelste tijd heeft gevaren van zijn sekse wint de spardag.
 5. Het is niet geoorloofd roeiers van een ploeg te vervangen door anderen, tenzij dit voor aanvang van de spardag is goedgekeurd door de organisatie. Per ploeg mag er maximaal één invaller meedoen, een ploeg bestaat uit maximaal zes roeiers.
 6. De toewijzing van de boten geschiedt door de organisatie. De boten die per heat gebruikt worden, zullen zoveel mogelijk van eenzelfde kwaliteitsklasse zijn.
 7. Het materiaal van de boot dient voor aanvang van de wedstrijd door de roeiers zelfstandig gecontroleerd te zijn. Er kan geen beroep worden gedaan op materiaalpech indien:
  7.1 Het aantoonbaar is dat de materiaalpech veroorzaakt is door de roeier. (bankje van slidings)
  7.2 De materiaalpech voorkomen had kunnen worden door controle van het materiaal door de roeiers voorafgaand aan de wedstrijd.
  7.3. Indien er na 30m van de start sprake is van materiaalpech.
 8. U dient ten alle tijde uw eigen baan te behouden, indien u een andere ploeg hindert doordat u buiten uw baan vaart geschiedt een straftijd van 10 seconden bovenop de geroeide tijd.
 9. Bij onenigheid of twijfel over dag tijden of de uitslag kan er mondeling protest ingediend worden door de coach van de betreffende ploeg of de ploegverantwoordelijke bij de organisatie. Deze zullen uitspraak doen inzake het protest. Tegen deze uitspraak is geen beroep mogelijk.
 10. Of een race opnieuw gevaren wordt, wordt bepaald door de organisatie. Een race wordt alleen opnieuw gestart als:
  1. Een boot voor het gegeven startsignaal vertrekt.
  2. Een boot tussen de start en de eerste 30 meter van de race materiaal pech heeft en dit meldt doordat de stuur een hand omhoog steekt.
  3. De organisatie naar eigen inzicht foutief heeft geklokt
  4. Als de organisatie naar eigen inzicht besluit dat opnieuw starten noodzakelijk is.
 
Puntentelling
 • A= aanwezige ploegen 1e = A, 2e= A-1, etc.
 • Niet opkomen dagen is 0 punten.
 • Bij een gelijke puntenstand, is de hoogst genoteerde ploeg, de ploeg die de laatste spardag het best heeft gepresteerd.
 • Spardag 1                          10%
  Spardag 2                          40%
  Spardag 3                          50%
Social Media
Contact
D.S.R.V. "Laga"
Nieuwelaan 53
2611 RR Delft

T: +31(0)15 212 52 66
E: info@laga.nl
Copyright © 2020 laga.nl | Delftsche Studenten Roeivereeniging Laga
LAGA