info@laga.nl +31(0)15 212 52 66
[{"created_at":"Tue Jul 02 10:37:19 +0000 2019","id":1146004920212033541,"id_str":"1146004920212033541","text":"TU Delta sprak vier van onze roeiers die zich momenteel opmaken voor het WK onder 23 dat 24 tot en met 28 juli plaa\u2026 https:\/\/t.co\/Kp2PtkOmVo","truncated":true,"entities":{"hashtags":[],"symbols":[],"user_mentions":[],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/Kp2PtkOmVo","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/i\/web\/status\/1146004920212033541","display_url":"twitter.com\/i\/web\/status\/1\u2026","indices":[117,140]}]},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\/download\/iphone\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter for iPhone\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":94406412,"id_str":"94406412","name":"D.S.R.V. \u201cLaga\u201d","screen_name":"DSRVLAGA","location":"Delft","description":"Heeft u interesse in recruitment onder onze leden of exposure van uw bedrijf? Zie https:\/\/t.co\/Ta87ZwvcW7 voor meer informatie.","url":"https:\/\/t.co\/QjEP9Ec4ZK","entities":{"url":{"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/QjEP9Ec4ZK","expanded_url":"http:\/\/www.laga.nl","display_url":"laga.nl","indices":[0,23]}]},"description":{"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/Ta87ZwvcW7","expanded_url":"http:\/\/businessclub.laga.nl","display_url":"businessclub.laga.nl","indices":[82,105]}]}},"protected":false,"followers_count":887,"friends_count":268,"listed_count":30,"created_at":"Thu Dec 03 20:27:01 +0000 2009","favourites_count":350,"utc_offset":null,"time_zone":null,"geo_enabled":true,"verified":false,"statuses_count":1819,"lang":null,"contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":false,"profile_background_color":"FFFFFF","profile_background_image_url":"http:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_image_url_https":"https:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_tile":false,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/560283422\/Laga-Logo_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/560283422\/Laga-Logo_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/94406412\/1368451082","profile_link_color":"C72732","profile_sidebar_border_color":"C72732","profile_sidebar_fill_color":"FFFFFF","profile_text_color":"111211","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":true,"quoted_status_id":1145983016075976704,"quoted_status_id_str":"1145983016075976704","quoted_status":{"created_at":"Tue Jul 02 09:10:17 +0000 2019","id":1145983016075976704,"id_str":"1145983016075976704","text":"Achter de Olympische kandidaten van @DSRVLAGA en @ProteusEretes voor Tokyo 2020 staat een nieuwe lichting jonge roe\u2026 https:\/\/t.co\/3hlvjQ82D5","truncated":true,"entities":{"hashtags":[],"symbols":[],"user_mentions":[{"screen_name":"DSRVLAGA","name":"D.S.R.V. \u201cLaga\u201d","id":94406412,"id_str":"94406412","indices":[36,45]},{"screen_name":"ProteusEretes","name":"DSR Proteus-Eretes","id":108882753,"id_str":"108882753","indices":[49,63]}],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/3hlvjQ82D5","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/i\/web\/status\/1145983016075976704","display_url":"twitter.com\/i\/web\/status\/1\u2026","indices":[117,140]}]},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":25825571,"id_str":"25825571","name":"TU Delta","screen_name":"tudelta","location":"Delft, Netherlands","description":"TU Delta is the independent journalistic platform of TU Delft.","url":"http:\/\/t.co\/DIisyamlmB","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/DIisyamlmB","expanded_url":"http:\/\/www.delta.tudelft.nl","display_url":"delta.tudelft.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":4066,"friends_count":687,"listed_count":96,"created_at":"Sun Mar 22 14:48:43 +0000 2009","favourites_count":830,"utc_offset":null,"time_zone":null,"geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":9581,"lang":null,"contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":false,"profile_background_color":"606060","profile_background_image_url":"http:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_image_url_https":"https:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_tile":true,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/899611685463486464\/Kvf6MgAV_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/899611685463486464\/Kvf6MgAV_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/25825571\/1536317392","profile_link_color":"D20019","profile_sidebar_border_color":"FFFFFF","profile_sidebar_fill_color":"DDEEF6","profile_text_color":"333333","profile_use_background_image":false,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":true,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":0,"favorite_count":5,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"nl"},"retweet_count":0,"favorite_count":1,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"nl"}] Twitter: TU Delta sprak vier van onze roeiers die zich momenteel opmaken voor het WK onder 23 dat 24 tot en met 28 juli plaa… https://t.co/Kp2PtkOmVo - 02-07-2019

Fotoalbums der D.S.R.V. Laga

Social Media
Contact
D.S.R.V. "Laga"
Nieuwelaan 53
2611 RR Delft

T: +31(0)15 212 52 66
E: info@laga.nl
Copyright © 2019 laga.nl | Delftsche Studenten Roeivereeniging Laga
LAGA